Đinh rút Rive nhôm

2 1

Đóng gói: 1kg

Quy cách: 4×10

Đơn giá: 65,000 / bịch / kg

0936924079